Close

Yrkesgrupper som arbeider med barn, ungdom og familier

Veiledning til yrkesgrupper som arbeider med barn, ungdom og familier

I arbeid med mennesker ønsker vi å kunne hjelpe til med å skape trygge relasjoner, der den enkelte føler seg både sett, hørt og forstått. Noen ganger trenger man også hjelp til å oppdage de underliggende behovene som skjuler seg bak konfliktene/problemene.

Forskning viser at mennesker med god relasjonskompetanse oppnår de beste resultater. Relasjonskompetanse innebærer å møte den andre med respekt, anerkjennelse og empati.

Jeg kan tilby veiledning til din arbeidsplass dersom dere ønsker:
•    å utvikle god og konstruktiv kommunikasjon med barn/foreldre, klienter og kollegaer
•    å skape et trygt miljø for utvikling, vekst og læring
•    faglig veiledning og personlig utvikling
•    gruppeveiledning

Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe, alt etter deres behov. Gjennom veiledningen vil dere bli kjent med og lære en anerkjennende dialog som bidrar til å skape trygghet, slik at de budskap dere ønsker å formidle, blir hørt og tatt imot.

Noen ganger kan det være behov for ekstra kompetanse og veiledning i forhold til enkeltbarn som har særskilte behov og utfordringer. Se mine tilbud om kurs og foredrag.