Close

Personlig utvikling

PERSONLIG UTVIKLING

Spørsmål om veiledning eller terapi er ofte motivert ut fra et ønske om personlig utvikling.

Noen sitter fast i gamle mønstre som hindrer dem i å leve det livet de ønsker å leve. Andre opplever livsbegrensninger på grunn av frykt de ikke klarer å overvinne. Noen er redde for at det er noe feil med dem.

Jeg fokuserer ikke på feil eller mangler. Jeg er opptatt av å forstå mennesker ut fra det de har opplevd – det som kan ha bidratt til smerte, frykt og fastlåste mønstre.

Livets bagasje kan føles som å bære en tung ryggsekk. Men – det er fullt mulig å bearbeide bagasjen slik at den blir lettere å bære, – til og med kan man finne skjulte skatter der.

For vi kan ikke gjøre noe med det som har skjedd oss, men vi kan gjøre noe med virkningene av det som har skjedd, – og på den måten kan vi påvirke og endre nåtid og framtid. Det er aldri for sent!