Close

Adoptivforeldre, fosterforeldre og foreldre

Veiledning til adoptivforeldre, fosterforeldre og foreldre

Opplever dere at hverdagen er preget av konflikter og maktkamper?  Er det ofte vanskelig å forstå den måten barnet reagerer på, eller opplever dere at barnet trigger dere på en måte dere ikke takler så lett?
Er noe av dette gjenkjennelig for dere:

 • Prinsesse «Vil-ikke» eller Prins «Tvert-imot».
 • Stort kontroll-behov, uro og protester i forhold til det som innebærer endringer eller uforutsigbarhet.
 • Overganger fra en aktivitet til en annen ender ofte i konflikter.
 • Avvisning eller mye klamring.
 • Stort behov for oppmerksomhet, og barnet takler dårlig at dere snakker med andre.
 • Forvirrende og motsetningsfylt atferd/reaksjoner/følelsesuttrykk.
 • Noen barn, med eller uten diagnose, kan være både utfordrende og vanskelige å forstå for oss voksne. Noen ganger kan vi også selv bli svært trigget i kontakten med enkelte barn. Har du noen ganger tenkt: «Dette barnet gir ikke mening, jeg forstår meg bare ikke på det!»

Jeg har gode nyheter: Alle barn gir mening! Og det er fullt mulig å oppdage barnets egentlige budskap og behov som skjuler seg bak den atferden og reaksjonene vi ser.

Ved hjelp av kunnskap om tilknytning og traumeforståelse basert bl.a. på ny hjerneforskning kan selv den mest uforståelige atferden gi mening fordi vi kan forstå barnet ut fra hva det har opplevd. Dermed blir det lettere å oppdage, forstå og møte de bakenforliggende behovene som har barnet har.

Det er også svært viktig å ha en stor verktøykasse med ulike strategier og tilknytningsfremmende aktiviteter som vil hjelpe barnet til en god utvikling. For adoptivforeldre og fosterforeldre kan dette være kunnskap og verktøy som er helt avgjørende for å hjelpe barnet til en trygg tilknytning og til å skape de betingelsene for utvikling som akkurat deres barn er avhengig av.

Veiledningen vil ta utgangspunkt i temaene dere er opptatt av i forhold til barna deres. Den vil gi mer innsikt, ny kunnskap og funksjonelle verktøy og kommunikasjonsformer.  Å forstå barnets underliggende behov snarere enn å følge villedende signaler, er helt sentralt når nye tilknytnings- og omsorgsmønstre skal utvikles.

Veiledningen vil gi økt kunnskap om temaene:

 • Hvordan utvikle og skape trygg tilknytning.
 • Umøtte behov og tilknytningsskader: Hvilken betydning får umøtte behov i barneårene, og hvordan kommer dette til uttrykk i kontakten med andre.
 • Hvordan forstå overlevelsesstrategier/villedende signaler for å oppdage behovene som skjuler seg bak den atferden barnet viser.
 • Hvordan møte de bakenforliggende behovene til barnet slik at en god utvikling kan skje.

Jeg gir også tilbud om COS-veiledning individuelt eller til foreldrepar. For mer informasjon om COS, se KURS.

Noen foreldre ønsker også hjelp til sine tenåringer eller sine unge voksne «barn». Det kan dreie seg om alle mulige temaer rundt vansker eller utfordringer ungdommene møter i livene sine. Det kan også dreie seg om fastlåste og vanskelige mønstre eller følelser i relasjonen mellom foreldrene og ungdommene. Et vanlig tema er for eksempel utfordringer i relasjonen mellom ungdommen og foreldrenes nye samlivspartnere.