Close

Foredrag

FOREDRAG

Jeg tilbyr foredrag/seminar med fokus på relasjonsutvikling, der disse sentrale temaene blir berørt:

 • Tilknytning.
 • Betydningen av trygg kontakt.
 • Hjernen:
  • Hjernens hovedoppgave er å sørge for overlevelse
  • Hvordan hjernens alarm- og reguleringssystem utvikler seg.
  • Relasjonens betydning for hjernens utvikling.
  • Hvordan hjelpe og reparere en feil- og skjevutviklet (en redd) hjerne.
 • Hvordan forstå og møte barn som strever.
 • Hvordan forstå villedende signaler/smerteuttrykk (overlevelsesstrategier), og oppdage behovene som skjuler seg bak den atferden barnet viser.
 • Hvordan møte disse behovene slik at det skjer en positiv utvikling.
 • Utviklingstraumer og traumesensitiv omsorg.

Foredragene egner seg godt for barnehager, skoler, helsestasjoner, adopsjonsforeninger, og andre instanser og organisasjoner som har barn og familier som sitt ansvarsområde.